واژگان و اصطلاحات مرتبط با تاسیسات روشنایی

تاسیسات روشنایی

در اینجا ما فقط به تعداد معدودی از این اصطلاحات و لغات می پردازیم.

آمپر (Ampere) : واحد استانداردی است که برای اندازه گیری شدت
جریان الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد و به اختصار به صورت Apm
یا A نشان داده می شود. یک آمپر بیانگر شدت جریان الکتریکی معادل
با یک کولن بر ثانیه است. کولن واحد اندازه گیری بار الکتریکی است. در
واقع آمپر عبارت است از تعداد الکترون هایی که در یک بازه زمانی مشخص از یک مقطع معین از مدار عبور می کنند.
دانلود مقاله تاسیسات روشنایی

دانلود مقاله تاسیسات روشنایی

ANSI : بیانگر موسسه ملی استانداردهای آمریکا است که به اختصار به آن ANSI گفته می شود.

محفظه ایجاد قوس الکتریکی (Arc tube) : محفظه ای که لوله ای شکل
در لامپ های HID است که توسط جداره خارجی حباب لامپ احاطه شده
و از جنس کوارتز یا سرامیک شفاف ساخته می شود. در لامپ  های HID

قوس الکتریکی که منجر به تولید نور و روشن شدن لامپ می شود در داخل این محفظه ایجاد می گردد.

ضریب بهره : به نسبت تعداد لومن های دریافت شده از یک منبع تولید نور
به همراه نورافکن در مقایسه با تعداد لومن های دریافت شده از همان لامپ
بدون استفاده از نورافکن اصطلاحا ضریب بهره گرفته می شود که به اختصار آن را با CU نشان می دهند.

لامپ فلورسنت فشره : لامپ های فلورسنت کوچکی هستند که اغلب اوقات
به عنوان جایگزینی برای لامپ های رشته ای متداول مورد استفاده قرار می گیرند.
به طور معمول، عمر لامپ های فلورسنت فشرده در حدود ده برابر عمر لامپ های
رشته ای است ضمن آن که کارایی این لامپ ها نیز 3 تا 4 برابر نسبت به لامپ های
رشته ای بیشتر است. لامپ های فلورسنت فشرده گاهی با اسامی دیگری از قبیل
لامپ های PL، لامپ های CFL یا لامپ های Biax نیز نامیده می شوند.

اتوترانسفورماتور با توان ثابت : یکی از انواع متداول بالاست های HID است که
در آن کویل های اولیه و ثانویه با اتصال الکتریکی به یکدیگر متصل می شوند.
عملکرد این نوع بالاست ها به گونه ای است که عملکرد آن ها به نسبت هزینه
های که به همراه دارند قابل قبول و مقرون به صرفه است.

دانلود تحقیق تاسیسات روشنایی

امروزه با فراگیر شدن انواع نرم افزارهای محاسباتی و امکانات فراوان آن ها، کمتر
محاسبات به صورت دستی انجام می پذیرد. به همین دلیل در لوح فشرده همراه کتاب
، آخرین ویرایش نرم افزار Dialux جای گرفته است که به کمک آن می توان محاسبات
دقیقی را برای حالت های متنوع انجام داد و طرح های نورپردازی را پیش از اجرا شبیه سازی نمود.

در این جا نگاه گذرا به نحوه محاسبه روشنایی به صورت دستی می پردازیم.

برای انجام محاسبات و تعیین لومن مورد نیاز باید به ترتیب هفت گام برداشته شود :

تعیین طول (L)، عرض (W)، ارتفاع (H)، ارتفاع نصب (فاصله چراغ از سطح کار IH)
بر حسب متر و مساحت فضا (A) بر حسب متر مربع.
تعیین شاخص فضا (K) بر اساس این روابط محاسباتی انجام می شود : برای
ور مستقیم و نیمه مستقیم، شاخص (K)؛ برای نور غیر مستقیم، شاخص فضا (K)؛
شاخص فضا نسبتی است بین مساحت و ابعاد فضا در نظر گرفتن فاصله چراغ از سطح کار.
تعیین شدت روشنایی (E) مناسب فضا بر حسب لوکس.
تعیین باز تابش سقف، دیوارها و کف با توجه به نوع پوشش و رنگ آمیری آن
ها. به طور معمول باز تابش از سقف، دیوارها و کف به ترتیب 70، 50،
10 درصد در نظر گرفته می شود و فرض این است که سقف ها روشن تر

از دیواره ها و دیواره ها روشن تر از کف است.

تعیین ضریب (CU) چراغ با توجه به مقدار شاخص فضا (K) که در
گاگ دوم تعیین شده بود. ضریب بهره چراغ با توجه به نوع چراغ و چگونگی
منحنی پخش نور آن و همچنین درصد بازتابش جداره ها و مقدار شاخص فضا (K) تعیین می شود.
تعیین ضریب نگهداری (MF) که به طور معمول مقدار آن برای نگهداری
خوب، متوسط و ضعیف به ترتیب 0.75، 0.70، 0.65 در نظر گرفته می شود.
ضریب نگهداری چراغ با توجه به کثیف شدن حباب آن و بروز ضعف
در مقدار روشنایی لامپ ها در اثر کارکرد تعیین می شود.
با محاسبه لومن مورد نیاز و نوع چراغ می توان تعداد چراغ ها و لامپ
ها را تعیین نموده و در پی آن توان مصرفی را بر حسب وات مشخص کرد.
عوامل تعیین کننده لومن (LM) عبارتند از مساحت (A) بر حسب متر مربع،
شدت روشنایی مورد نیاز (E) بر حسب لوکس، ضریب بهره چراغ (CU) و
ضریب نگهداری (MF). بنابراین شاخص فضا (K) به طور مستقیم در تعیین
لومن دخالتی ندارد، بلکه تنها عاملی است که به کمک آن، می توان ضریب بهره چراغ (CU) را تعیین نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *Language