نمایش یک نتیجه

 • اتمام در انبار

  17-21/GHC-YR1S2/3T

  400 تومان
 • اتمام در انبار

  17-21BHC-AP1Q2-3T

  400 تومان
 • اتمام در انبار

  17-21BHC-AP1Q2/3T

  400 تومان
 • اتمام در انبار

  17-21SURC/S530-A3/TR8

  400 تومان
 • اتمام در انبار

  17-21UYC/S530-A3/TR8

  400 تومان
 • 4N38

  7,820 تومان
 • DRV8332DKDR

  138,000 تومان
 • اتمام در انبار

  H11AV1A

  9,100 تومان
 • 33 %

  LED RED 5mm

  120 تومان 80 تومان
 • اتمام در انبار

  MOC3020

  9,000 تومان
 • اتمام در انبار

  MOC3042

  12,400 تومان
 • PC410L

  PC410L

  24,800 تومان
 • اتمام در انبار

  QX5252F

  4,500 تومان
 • TST-C193KRKT-5A

  1,000 تومان
 • اتمام در انبار

  آی سی اپتوکوپلر 6N137-DIP

  17,000 تومان

  اپتوکوپلر آی سی می باشد که برای ایزوله کردن دو قسمت از مدار الکترونیکی استفاده می شود.

 • اپتوکوپلر 6n137

  آی سی اپتوکوپلر 6N137-DIP

  7,800 تومان

  آی سی اپتوکوپلر 6N137 از جمله قطعات الکترونیکی می باشد که اکترا در صنایع نظامی برای ایزوله کردن قسمت از مدار از دیگر منابع می باشد.

 • اپتوکوپلر 6n137-SMD

  آی سی اپتوکوپلر 6N137-SMD

  9,550 تومان

  اپتوکوپلر 6N137-SMD به عنوان یک عنصر ایزولاسیون در مدارات الکتریکی استفاده می شود.

   

Language