نمایش یک نتیجه

  • 6N137-DIP

    اتمام در انبار

    6N137-DIP

    7,800 تومان

    آی سی اپتوکوپلر 6N137 از جمله قطعات الکترونیکی می باشد که اکترا در صنایع نظامی برای ایزوله کردن قسمت از مدار از دیگر منابع می باشد.

Language