محصولات حراجی

 • 14 %

  1.5NF1206K

  280 تومان 240 تومان
 • 18 %

  1000uf/315V

  11,000 تومان 9,000 تومان
 • 40 %

  100PF/2KV

  50 تومان 30 تومان
 • 14 %

  100PF805K

  280 تومان 240 تومان
 • 22 %

  10NF1206K

  900 تومان 700 تومان
 • 14 %

  10NF805K

  280 تومان 240 تومان
 • 8 %

  10PF603K

  380 تومان 350 تومان
 • 9 %

  10UF603K

  880 تومان 800 تومان
 • 25 %

  1A fuse

  200 تومان 150 تومان
 • 33 %

  1N4007

  120 تومان 80 تومان
 • 9 %

  220uF/250V

  5,500 تومان 5,000 تومان
 • 25 %

  2N6354

  20,000 تومان 15,000 تومان
 • 22 %

  3.3 5W

  900 تومان 700 تومان
 • 18 %

  330uF/220V

  8,500 تومان 7,000 تومان
 • 12 %

  470uF/200V

  17,000 تومان 15,000 تومان
 • 17 %

  470uF/450V

  24,000 تومان 20,000 تومان
 • 10 %

  ADE-11X

  240,170 تومان 216,153 تومان
 • 12 %

  AT89C2051-24PU

  8,200 تومان 7,200 تومان
 • 43 %

  BC337

  175 تومان 100 تومان
 • 38 %

  BC556

  130 تومان 80 تومان
 • 67 %

  BDY92

  15,000 تومان 5,000 تومان
 • 2 %

  BW-N20W20

  1,645,000 تومان 1,617,000 تومان
 • 50 %

  FPC 4pin 0.5mm bottom contact

  1,400 تومان 700 تومان
 • 29 %

  FPC 54pin 0.5mm top contact

  3,500 تومان 2,500 تومان
 • 20 %

  FUSE HOLDER5*20

  2,750 تومان 2,200 تومان
 
Language