محصولات حراجی

 • 14 %

  1.5NF1206K

  280 تومان 240 تومان
 • 14 %

  100PF805K

  280 تومان 240 تومان
 • 22 %

  10NF1206K

  900 تومان 700 تومان
 • 14 %

  10NF805K

  280 تومان 240 تومان
 • 8 %

  10PF603K

  380 تومان 350 تومان
 • 9 %

  10UF603K

  880 تومان 800 تومان
 • 15 %

  AD9765ASTZ

  46,500 تومان 39,525 تومان
 • 10 %

  ADE-11X

  240,170 تومان 216,153 تومان
 • 2 %

  BW-N20W20

  1,645,000 تومان 1,617,000 تومان
 • CD4514BFX

  60,000 تومان
 • KS0065B

  40,000 تومان
 • LF156H

  800,000 تومان
 • 9 %

  LM317MDT-TR

  2,150 تومان 1,950 تومان
 • 3 %

  LPC2388FBD144

  210,000 تومان 203,000 تومان
 • 15 %

  MKT 10uF 63V

  37,700 تومان 32,045 تومان
 • 5 %

  ST6200QNL

  39,800 تومان 38,000 تومان
 • 11 %

  اتمام در انبار

  TPS2815P-DIP

  45,000 تومان 40,000 تومان
 
Language