دریافت و ارسال فایل

فروشگاه آی سی یاب این امکان را در اختیار فروشندگان قرار داده که بتوانند محصولات خود را در فایل اکسل برای آی سی یاب ارسال نمایند.
ابتدا از قسمت دریافت فایل، فایل مورد تایید آی سی یاب را دریافت و محصولات خود را در فایل پر نمایید.

جهت ارسال محصولات در فایل اکسل می توانید در قسمت ارسال فایل، فایل مورد نظر خود را برای ما ارسال نمایید.


 

دریافت فایل


 

ارسال فایل

 
Language